Oorlogsbeton

Oorlogsbeton is een fotoproject over betonwerken die zijn ontstaan in tijdperken van oorlog en politieke spanning en hoe zij momenteel het landschap bepalen.